دکتر عباس خان نژاد

متخصص چشم

دکتر عباس خان نژاد http://drdr.ir/doctor/32069/دکتر-عباس-خان-نژاد/ http://drdr.ir/doctor/32069/دکتر-عباس-خان-نژاد/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
خوزستان خوزستان کیانپارس، خیابان دانشور، مجتمع پزشکی ایرانیان
آیا از قبل توسط دکتر عباس خان نژاد ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر عباس خان نژاد
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر عباس خان نژاد

اهواز - کیانپارس، خیابان دانشور، مجتمع پزشکی ایرانیان
تلفن مرکز
0613XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط