دکتر محمود مبلغی

متخصص چشم

دکتر محمود مبلغی http://drdr.ir/doctor/32073/دکتر-محمود-مبلغی/ http://drdr.ir/doctor/32073/دکتر-محمود-مبلغی/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
کرمانشاه کرمانشاه پارکینگ شهرداری، ساختمان اجلالیه، طبقه 4
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر محمود مبلغی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر محمود مبلغی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر محمود مبلغی

کرمانشاه - پارکینگ شهرداری، ساختمان اجلالیه، طبقه 4
تلفن مرکز
0833XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن)