دکتر میمنت شهبازیان

متخصص چشم

دکتر میمنت شهبازیان http://drdr.ir/doctor/32077/دکتر-میمنت-شهبازیان/ http://drdr.ir/doctor/32077/دکتر-میمنت-شهبازیان/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
خوزستان خوزستان کیانپارس، خیابان شهریور شرقی، مجتمع آریان، طبقه دوم
آیا از قبل توسط دکتر میمنت شهبازیان ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر میمنت شهبازیان
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر میمنت شهبازیان

اهواز - کیانپارس، خیابان شهریور شرقی، مجتمع آریان، طبقه دوم
تلفن مرکز
0613XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط