دکتر لیلا رضائی

متخصص چشم

دکتر لیلا رضائی http://drdr.ir/doctor/32078/دکتر-لیلا-رضائی/ http://drdr.ir/doctor/32078/دکتر-لیلا-رضائی/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
کرمانشاه کرمانشاه خیابان نقلیه، بیمارستان امام خمینی
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر لیلا رضائی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر لیلا رضائی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر لیلا رضائی

کرمانشاه - خیابان نقلیه، بیمارستان امام خمینی
تلفن مرکز
0833XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن)