دکتر نصرالله اکبر

دکتر نصرالله اکبر

متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)

دکتر نصرالله اکبر http://drdr.ir/doctor/3210/دکتر-نصرالله-اکبر/ http://drdr.ir/doctor/3210/دکتر-نصرالله-اکبر/ 24452 http://drdr.ir/images/site/دکتر-نصرالله-اکبر-3210.jpg http://drdr.ir/images/site/دکتر-نصرالله-اکبر-3210.jpg
تهران تهران تهران-خیابان پاسداران-بین گلستان دوم و سوم-ساختمان پزشکان امیر-طبقه سوم-
اطلاعات مطب دکتر نصرالله اکبر

آدرس مطب دکتر نصرالله اکبر

تهران - تهران-خیابان پاسداران-بین گلستان دوم و سوم-ساختمان پزشکان امیر-طبقه سوم-
تلفن مرکز
22560399
پزشکان مرتبط