دکتر ساسان عباسی شرقی

متخصص داخلی
دکتر ساسان عباسی شرقی http://drdr.ir/doctor/32210/دکتر-ساسان-عباسی-شرقی/ http://drdr.ir/doctor/32210/دکتر-ساسان-عباسی-شرقی/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
البرز البرز طالقانی جنوبی، کوچه عین الهی، ساختمان سبز، طبقه همکف
آیا از قبل توسط دکتر ساسان عباسی شرقی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر ساسان عباسی شرقی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر ساسان عباسی شرقی

کرج - طالقانی جنوبی، کوچه عین الهی، ساختمان سبز، طبقه همکف
تلفن مرکز
0263XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط