دکتر پرستو گل شیری

متخصص پزشکی اجتماعی
دکتر پرستو گل شیری http://drdr.ir/doctor/32319/دکتر-پرستو-گل-شیری/ http://drdr.ir/doctor/32319/دکتر-پرستو-گل-شیری/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
اصفهان اصفهان خیابان هزارجریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پزشکی، گروه پزشکی اجتماعی
آیا از قبل توسط دکتر پرستو گل شیری ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر پرستو گل شیری
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر پرستو گل شیری

اصفهان - خیابان هزارجریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پزشکی، گروه پزشکی اجتماعی
تلفن مرکز
0313XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط