دکتر فاطمه آشوری

کارشناس ارشد روانشناسی

دکتر فاطمه آشوری http://drdr.ir/doctor/3236/دکتر-فاطمه-آشوری/ http://drdr.ir/doctor/3236/دکتر-فاطمه-آشوری/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 02144232116
تهران تهران فلکه دوم صادقیه.ساختمان اداری تجاری افق .طبقه دوم .واحد۲۰۲
اطلاعات مطب دکتر فاطمه آشوری

آدرس مطب دکتر فاطمه آشوری

تهران - فلکه دوم صادقیه.ساختمان اداری تجاری افق .طبقه دوم .واحد۲۰۲
تلفن مرکز
02144235061
پزشکان مرتبط