دکتر بهناز سلیمانی

کارشناس گفتار درمانی

دکتر بهناز سلیمانی http://drdr.ir/doctor/33/دکتر-بهناز-سلیمانی/ http://drdr.ir/doctor/33/دکتر-بهناز-سلیمانی/ 453 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 08337279380 دکتر بهناز سیمانی کارشناس گفتار درمانی کرمانشاه
کرمانشاه کرمانشاه
پزشکان مرتبط
اطلاعات مطب دکتر بهناز سلیمانی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب