دکتر فرامرز ناطقی فرد

متخصص کودکان

دکتر فرامرز ناطقی فرد http://drdr.ir/doctor/3399/دکتر-فرامرز-ناطقی-فرد/ http://drdr.ir/doctor/3399/دکتر-فرامرز-ناطقی-فرد/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
تهران تهران ونک - خیابان ولیعصر - خیابان والی نژاد- ساختمان پزشکان سینا- روبروی بیمارستان شهید هاشمی نژاد
اطلاعات مطب دکتر فرامرز ناطقی فرد

آدرس مطب دکتر فرامرز ناطقی فرد

تهران - ونک - خیابان ولیعصر - خیابان والی نژاد- ساختمان پزشکان سینا- روبروی بیمارستان شهید هاشمی نژاد
تلفن مرکز
02188773253
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط