دکتر مرتضی ادبی

دکتر مرتضی ادبی

متخصص پوست ، مو و زیبایی

دکتر مرتضی ادبی http://drdr.ir/doctor/3402/دکتر-مرتضی-ادبی/ http://drdr.ir/doctor/3402/دکتر-مرتضی-ادبی/ 47997 http://drdr.ir/images/site/دکتر-مرتضی-ادبی-3402.jpeg http://drdr.ir/images/site/دکتر-مرتضی-ادبی-3402.jpeg 01132288838 نوبت دهی آنلاین دکتردکتر سامانه نوبت دهی دکتر ادبی مرتضی ادبی
مازندران مازندران خیابان سرگرد قاسمی - مجتمع پزشکی باران - طبقه سوم
اطلاعات مطب دکتر مرتضی ادبی

آدرس مطب دکتر مرتضی ادبی

بابل - خیابان سرگرد قاسمی - مجتمع پزشکی باران - طبقه سوم
بیمه های طرف قرارداد
3 بیمه طرف قرارداد
خدمات درمانی(کارمند دولت)
نیروهای مسلح(عادی)
نیروهای مسلح(جانباز)
پزشکان مرتبط