دکتر علیرضا اکرمی نژاد

دکتر علیرضا اکرمی نژاد

متخصص اعصاب و روان (روانپزشکی)

دکتر علیرضا اکرمی نژاد http://drdr.ir/doctor/343/دکتر-علیرضا-اکرمی-نژاد/ http://drdr.ir/doctor/343/دکتر-علیرضا-اکرمی-نژاد/ 58484 http://drdr.ir/images/site/دکتر-علیرضا-اکرمی-نژاد-343.jpg http://drdr.ir/images/site/دکتر-علیرضا-اکرمی-نژاد-343.jpg 05137317881 دکتر علیرضا اکرمی نژاد متخصص اعصاب و روان مشهد
خراسان رضوی خراسان رضوی بلوار عبدالمطلب - نبش عبدالمطلب 1 - پشت ایستگاه اتوبوس - ساختمان پزشکان حکیم
اطلاعات مطب دکتر علیرضا اکرمی نژاد
1 تا 2 ساعت دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر علیرضا اکرمی نژاد

مشهد - بلوار عبدالمطلب - نبش عبدالمطلب 1 - پشت ایستگاه اتوبوس - ساختمان پزشکان حکیم
تلفن مرکز
05137317881
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط