دکتر محسن پورحقیقی

دکتر محسن پورحقیقی

ترمیمی و زیبائی

دکتر محسن پورحقیقی http://drdr.ir/doctor/3447/دکتر-محسن-پورحقیقی/ http://drdr.ir/doctor/3447/دکتر-محسن-پورحقیقی/ 60748 http://drdr.ir/images/site/دکتر-محسن-پورحقیقی-3447.jpeg http://drdr.ir/images/site/دکتر-محسن-پورحقیقی-3447.jpeg 02126763314
تهران تهران سعادت آباد - سرو غربی - انتهای خیابان بخشایش - ساختمان افتخار - ط 3 - واحد 304
اطلاعات مطب دکتر محسن پورحقیقی

آدرس مطب دکتر محسن پورحقیقی

تهران - سعادت آباد - سرو غربی - انتهای خیابان بخشایش - ساختمان افتخار - ط 3 - واحد 304
تلفن نوبت دهی
02126763314
روزهای کاری مرکز
شیفت های کاری
شنبــه، دوشنبه
یکشنبه، چهارشنبه
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط