دکتر مرتضی پنجه شاهی

دکترا مدیریت بیماری ها

دکتر مرتضی پنجه شاهی http://drdr.ir/doctor/3462/دکتر-مرتضی-پنجه-شاهی/ http://drdr.ir/doctor/3462/دکتر-مرتضی-پنجه-شاهی/ 51786 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
اصفهان اصفهان خیابان طالقانی - رو به روی بلوار نماد - درمانگاه قائم
اطلاعات مطب دکتر مرتضی پنجه شاهی

آدرس مطب دکتر مرتضی پنجه شاهی

کاشان - خیابان طالقانی - رو به روی بلوار نماد - درمانگاه قائم
تلفن مرکز
03155456515
پزشکان مرتبط