دکتر مجید شایسته

عمومی عمومی

دکتر مجید شایسته http://drdr.ir/doctor/3474/دکتر-مجید-شایسته/ http://drdr.ir/doctor/3474/دکتر-مجید-شایسته/ 73896 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
خراسان جنوبی خراسان جنوبی نبش میدان توحید - طبقه فوقانی داروخانه دکتر اربابی
اطلاعات مطب دکتر مجید شایسته

آدرس مطب دکتر مجید شایسته

بیرجند - نبش میدان توحید - طبقه فوقانی داروخانه دکتر اربابی
تلفن مرکز
05632424475
پزشکان مرتبط