دکتر جبرئیل شعربایی

عمومی عمومی

دکتر جبرئیل شعربایی http://drdr.ir/doctor/3482/دکتر-جبرئیل-شعربایی/ http://drdr.ir/doctor/3482/دکتر-جبرئیل-شعربایی/ 66534 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
آذربایجان شرقی آذربایجان شرقی تبریز - مرکز بهداشت استان - بیماری های غیر واگیر
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر جبرئیل شعربایی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر جبرئیل شعربایی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر جبرئیل شعربایی

تبریز - تبریز - مرکز بهداشت استان - بیماری های غیر واگیر
تلفن مرکز
041-XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن)