دکتر حسین تقدیسی

عمومی عمومی

دکتر حسین تقدیسی http://drdr.ir/doctor/3523/دکتر-حسین-تقدیسی/ http://drdr.ir/doctor/3523/دکتر-حسین-تقدیسی/ 53972 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
یزد یزد بلوار شهید صدوقی روبروی سپاه بن بست 40-مجتمع پزشکی بوعلی-طبقه 1-کلینیک پارسیان
اطلاعات مطب دکتر حسین تقدیسی

آدرس مطب دکتر حسین تقدیسی

یزد - بلوار شهید صدوقی روبروی سپاه بن بست 40-مجتمع پزشکی بوعلی-طبقه 1-کلینیک پارسیان
تلفن مرکز
4432677643
پزشکان مرتبط