دکتر ولی الله دهقانی اشکذری

دکتر ولی الله دهقانی اشکذری

متخصص جراحی کلیه،مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

دکتر ولی الله دهقانی اشکذری http://drdr.ir/doctor/3524/دکتر-ولی-الله-دهقانی-اشکذری/ http://drdr.ir/doctor/3524/دکتر-ولی-الله-دهقانی-اشکذری/ 17357 http://drdr.ir/images/site/دکتر-ولی-الله-دهقانی-اشکذری-3524.jpg http://drdr.ir/images/site/دکتر-ولی-الله-دهقانی-اشکذری-3524.jpg یزد- خیابان امام خمینی- کوچه برخوردار
یزد یزد خیابان امام خمینی، کوچه برخوردار
اطلاعات مطب دکتر ولی الله دهقانی اشکذری

آدرس مطب دکتر ولی الله دهقانی اشکذری

یزد - خیابان امام خمینی، کوچه برخوردار
تلفن مرکز
03536266497-03536267474
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط