دکتر ضیا اسلامی

دکتر ضیا اسلامی

نوزادان

دکتر ضیا اسلامی http://drdr.ir/doctor/3529/دکتر-ضیا-اسلامی/ http://drdr.ir/doctor/3529/دکتر-ضیا-اسلامی/ 15706 http://drdr.ir/images/site/دکتر-ضیا-اسلامی-3529.jpg http://drdr.ir/images/site/دکتر-ضیا-اسلامی-3529.jpg کوچه برخوردار- ساختمان پزشکان ولیعصر
یزد یزد کوچه برخوردار- ساختمان پزشکان ولیعصر
اطلاعات مطب دکتر ضیا اسلامی

آدرس مطب دکتر ضیا اسلامی

یزد - کوچه برخوردار- ساختمان پزشکان ولیعصر
تلفن مرکز
36263252
روزهای کاری مرکز
شیفت های کاری
شنبــه، یکشنبه، دوشنبه، سه‌شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط