دکتر علی اصغر خورشیدی

عمومی عمومی

دکتر علی اصغر خورشیدی http://drdr.ir/doctor/353/دکتر-علی-اصغر-خورشیدی/ http://drdr.ir/doctor/353/دکتر-علی-اصغر-خورشیدی/ 42346 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
فارس فارس بلوار فرصت شیرازی - نبش کوچه 20
اطلاعات مطب دکتر علی اصغر خورشیدی

آدرس مطب دکتر علی اصغر خورشیدی

شیراز - بلوار فرصت شیرازی - نبش کوچه 20
تلفن مرکز
07137401196
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط