دکتر علی اصغر خورشیدی

عمومی عمومی

دکتر علی اصغر خورشیدی http://drdr.ir/doctor/353/دکتر-علی-اصغر-خورشیدی/ http://drdr.ir/doctor/353/دکتر-علی-اصغر-خورشیدی/ 42346 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
فارس فارس بلوار فرصت شیرازی - نبش کوچه 20
آیا از قبل توسط دکتر علی اصغر خورشیدی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر علی اصغر خورشیدی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر علی اصغر خورشیدی

شیراز - بلوار فرصت شیرازی - نبش کوچه 20
تلفن مرکز
0713XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط