دکتر قاسم فخرایی

دکتر قاسم فخرایی

و جراح چشم ، فوق تخصص سگمان قدامی و گلوکوم از امریکا، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران-بیمارستان فارابی

دکتر قاسم فخرایی http://drdr.ir/doctor/3530/دکتر-قاسم-فخرایی/ http://drdr.ir/doctor/3530/دکتر-قاسم-فخرایی/ http://drdr.ir/images/site/دکتر-قاسم-فخرایی-3530.png http://drdr.ir/images/site/دکتر-قاسم-فخرایی-3530.png
تهران تهران ونک-ابتدای حقانی-نرسیده به گاندی جنوبی-جنب بانک کشاورزی-پلاک 52-طبقه 5-واحد502
اطلاعات مطب دکتر قاسم فخرایی

آدرس مطب دکتر قاسم فخرایی

تهران - ونک-ابتدای حقانی-نرسیده به گاندی جنوبی-جنب بانک کشاورزی-پلاک 52-طبقه 5-واحد502
تلفن مرکز
09371050482
روزهای کاری مرکز
شیفت های کاری
شنبــه، دوشنبه، چهارشنبه
پزشکان مرتبط