دکتر ازمایشگاه مهر

علوم آزمایشگاهی

دکتر ازمایشگاه مهر http://drdr.ir/doctor/3545/دکتر-ازمایشگاه-مهر/ http://drdr.ir/doctor/3545/دکتر-ازمایشگاه-مهر/ ع آ 351 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
مازندران مازندران آمل-خیابان امام رضا-جنب بهارستان امام رضا-ستاختمان جام جم-طبقه اول-ازمایشگاه مهر آمل-
اطلاعات مطب دکتر ازمایشگاه مهر

آدرس مطب دکتر ازمایشگاه مهر

آمل - آمل-خیابان امام رضا-جنب بهارستان امام رضا-ستاختمان جام جم-طبقه اول-ازمایشگاه مهر آمل-
تلفن مرکز
01143269538
روزهای کاری مرکز
شیفت های کاری
شنبــه، یکشنبه، دوشنبه، سه‌شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه
شنبــه، یکشنبه، دوشنبه، سه‌شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه
پزشکان مرتبط