دکتر ازمایشگاه مهر

سایر علوم آزمایشگاهی

دکتر ازمایشگاه مهر http://drdr.ir/doctor/3545/دکتر-ازمایشگاه-مهر/ http://drdr.ir/doctor/3545/دکتر-ازمایشگاه-مهر/ ع آ 351 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
مازندران مازندران آمل-خیابان امام رضا-جنب بهارستان امام رضا-ستاختمان جام جم-طبقه اول-ازمایشگاه مهر آمل-
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر ازمایشگاه مهر ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر ازمایشگاه مهر
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر ازمایشگاه مهر

آمل - آمل-خیابان امام رضا-جنب بهارستان امام رضا-ستاختمان جام جم-طبقه اول-ازمایشگاه مهر آمل-
تلفن مرکز
0114XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن)