دکتر عادله السادات سجادنیا

متخصص زنان و زایمان و نازایی

دکتر عادله السادات سجادنیا http://drdr.ir/doctor/3552/دکتر-عادله-السادات-سجادنیا/ http://drdr.ir/doctor/3552/دکتر-عادله-السادات-سجادنیا/ 118018 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 03531735387
یزد یزد بلوار امام جعفر صادق - بعد از بیمارستان مادر - بن بست 9
اطلاعات مطب دکتر عادله السادات سجادنیا

آدرس مطب دکتر عادله السادات سجادنیا

یزد - بلوار امام جعفر صادق - بعد از بیمارستان مادر - بن بست 9
تلفن مرکز
03536289946
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط