دکتر علی دهقان

فوق تخصص داخلی

دکتر علی دهقان http://drdr.ir/doctor/3560/دکتر-علی-دهقان/ http://drdr.ir/doctor/3560/دکتر-علی-دهقان/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
یزد یزد بلوار طالقانی - روبروی آزمایشگاه مرکزی - ابتدای کوچه حنا
اطلاعات مطب دکتر علی دهقان

آدرس مطب دکتر علی دهقان

یزد - بلوار طالقانی - روبروی آزمایشگاه مرکزی - ابتدای کوچه حنا
تلفن مرکز
03536274047
پزشکان مرتبط