کلینیک رادیولوژی و سونوگرافی دکتر صنعتی

کلینیک رادیولوژی و سونوگرافی دکتر صنعتی

رادیولوژی و سونوگرافی چهار بعدی

کلینیک رادیولوژی و سونوگرافی دکتر صنعتی http://drdr.ir/doctor/3576/کلینیک-رادیولوژی-سونوگرافی-دکتر-صنعتی/ http://drdr.ir/doctor/3576/کلینیک-رادیولوژی-سونوگرافی-دکتر-صنعتی/ 27001 http://drdr.ir/images/site/کلینیک-رادیولوژی-سونوگرافی-دکتر-صنعتی-3576.jpg http://drdr.ir/images/site/کلینیک-رادیولوژی-سونوگرافی-دکتر-صنعتی-3576.jpg
یزد یزد خیابان کاشانی، کوچه زایشگاه بهمن، کوچه شیرخورشید، پلاک 25
اطلاعات کلینیک رادیولوژی و سونوگرافی دکتر صنعتی
60 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

یزد - خیابان کاشانی، کوچه زایشگاه بهمن، کوچه شیرخورشید، پلاک 25
تلفن مرکز
03536240895
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط