دکتر سیما امینی

متخصص دندانپزشک

دکتر سیما امینی http://drdr.ir/doctor/3578/دکتر-سیما-امینی/ http://drdr.ir/doctor/3578/دکتر-سیما-امینی/ 132394 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
یزد یزد میدان آزادی - بلوار طالقانی - بن بست منصوری (دومین کوچه سمت راست)
اطلاعات مطب دکتر سیما امینی

آدرس مطب دکتر سیما امینی

یزد - میدان آزادی - بلوار طالقانی - بن بست منصوری (دومین کوچه سمت راست)
تلفن مرکز
03537253134
پزشکان مرتبط