دکتر عبدالعلی دهقان آزاد

دکتر عبدالعلی دهقان آزاد

متخصص تصویر برداری (رادیولوژی)

دکتر عبدالعلی دهقان آزاد http://drdr.ir/doctor/3598/دکتر-عبدالعلی-دهقان-آزاد/ http://drdr.ir/doctor/3598/دکتر-عبدالعلی-دهقان-آزاد/ 60501 http://drdr.ir/images/site/دکتر-عبدالعلی-دهقان-آزاد-3598.JPG http://drdr.ir/images/site/دکتر-عبدالعلی-دهقان-آزاد-3598.JPG
یزد یزد خیابان مسکن و شهرسازی - خیابان پنجم - شماره چهارم- رو به روی بانک مسکن - پلاک 101
اطلاعات مطب دکتر عبدالعلی دهقان آزاد
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر عبدالعلی دهقان آزاد

یزد - خیابان مسکن و شهرسازی - خیابان پنجم - شماره چهارم- رو به روی بانک مسکن - پلاک 101
تلفن مرکز
03536232692
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط