دکتر رامین قاسمزاده

دکترا روانشناسی

دکتر رامین قاسمزاده http://drdr.ir/doctor/3608/دکتر-رامین-قاسمزاده/ http://drdr.ir/doctor/3608/دکتر-رامین-قاسمزاده/ 18630 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
آذربایجان شرقی آذربایجان شرقی آبرسان، اول پاستور جدید، تقاطع جدیری، ساختمان پارسیان، طبقه چهارم
اطلاعات مطب دکتر رامین قاسمزاده

آدرس مطب دکتر رامین قاسمزاده

تبریز - آبرسان، اول پاستور جدید، تقاطع جدیری، ساختمان پارسیان، طبقه چهارم
تلفن مرکز
033371323
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط