دکتر مرکز تصویربرداری دکتر مردانی

متخصص تصویر برداری (رادیولوژی)

دکتر مرکز تصویربرداری دکتر مردانی http://drdr.ir/doctor/3612/دکتر-مرکز-تصویربرداری-دکتر-مردانی/ http://drdr.ir/doctor/3612/دکتر-مرکز-تصویربرداری-دکتر-مردانی/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
تهران تهران فلکه سوم تهرانپارس - ابتدای خیابان 196غربی - مجتمع پزشکان تهرانپارس - طبقه پنجم
اطلاعات مطب دکتر مرکز تصویربرداری دکتر مردانی

آدرس مطب دکتر مرکز تصویربرداری دکتر مردانی

تهران - فلکه سوم تهرانپارس - ابتدای خیابان 196غربی - مجتمع پزشکان تهرانپارس - طبقه پنجم
تلفن مرکز
02177884457 - 02177714981
پزشکان مرتبط