دکتر محمدحسن شاه حیدری

چشم

دکتر محمدحسن شاه حیدری http://drdr.ir/doctor/3613/دکتر-محمدحسن-شاه-حیدری/ http://drdr.ir/doctor/3613/دکتر-محمدحسن-شاه-حیدری/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
تهران تهران فلکه سوم تهرانپارس - ابتدای خیابان 196غربی - نبش خیابان طاهری - ساختمان پزشکان تهرانپارس - واحد 34
اطلاعات مطب دکتر محمدحسن شاه حیدری

آدرس مطب دکتر محمدحسن شاه حیدری

تهران - فلکه سوم تهرانپارس - ابتدای خیابان 196غربی - نبش خیابان طاهری - ساختمان پزشکان تهرانپارس - واحد 34
تلفن مرکز
02177863526
روزهای کاری مرکز
شیفت های کاری
شنبــه، دوشنبه
پزشکان مرتبط