فیلترها

دکتر نیره السادات ارجمند

عمومی عمومی

اطلاعات مطب دکتر نیره السادات ارجمند

آدرس مطب دکتر نیره السادات ارجمند

مشهد - خیابان غفاری - غفاری چهارم
تلفن مرکز
05157225766
روزهای کاری مرکز
شیفت های کاری
شنبــه، یکشنبه، دوشنبه، سه‌شنبه، چهارشنبه
شنبــه، یکشنبه، دوشنبه، سه‌شنبه، چهارشنبه
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط