دکتر سوسن ضیایی

دکتر سوسن ضیایی

متخصص زنان و زایمان و نازایی

دکتر سوسن ضیایی http://drdr.ir/doctor/3620/دکتر-سوسن-ضیایی/ http://drdr.ir/doctor/3620/دکتر-سوسن-ضیایی/ http://drdr.ir/images/site/دکتر-سوسن-ضیایی-3620.jpg http://drdr.ir/images/site/دکتر-سوسن-ضیایی-3620.jpg تهران- بالاتر از ونک- ساختمان پزشکان نگار- طبقه 1
تهران تهران تهران- بالاتر از ونک- ساختمان پزشکان نگار- طبقه 1
اطلاعات مطب دکتر سوسن ضیایی

آدرس مطب دکتر سوسن ضیایی

تهران - تهران- بالاتر از ونک- ساختمان پزشکان نگار- طبقه 1
تلفن مرکز
88881880
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط