دکتر محمد امیدی

دکتر محمد امیدی

غدد داخلی و متابولیسم

دکتر محمد امیدی http://drdr.ir/doctor/3639/دکتر-محمد-امیدی/ http://drdr.ir/doctor/3639/دکتر-محمد-امیدی/ http://drdr.ir/images/site/دکتر-محمد-امیدی-3639.jpg http://drdr.ir/images/site/دکتر-محمد-امیدی-3639.jpg
تهران تهران بالاتر از میدان ونک، خیابان شهید والی نژاد، مقابل بیمارستان هاشمی نژاد، ساختمان سینا، طبقه ۴، واحد ۴۰3
اطلاعات مطب دکتر محمد امیدی

آدرس مطب دکتر محمد امیدی

تهران - بالاتر از میدان ونک، خیابان شهید والی نژاد، مقابل بیمارستان هاشمی نژاد، ساختمان سینا، طبقه ۴، واحد ۴۰3
تلفن مرکز
۰۲۱۸۸۷۷۹۲۴۴ - ۰۲۱۸۸۷۷۸۲۴۲
روزهای کاری مرکز
شیفت های کاری
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط