دکتر شکراله شفائی

متخصص اپتومتری

دکتر شکراله شفائی http://drdr.ir/doctor/364/دکتر-شکراله-شفائی/ http://drdr.ir/doctor/364/دکتر-شکراله-شفائی/ ب155 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ دکتر شکراله شفائی متخصص اپتومتری ساری
مازندران مازندران خیابان قارن - جنب بانک رفاه - ابتدای کوچه قارن 12 - طبقه 2
اطلاعات مطب دکتر شکراله شفائی

آدرس مطب دکتر شکراله شفائی

ساری - خیابان قارن - جنب بانک رفاه - ابتدای کوچه قارن 12 - طبقه 2
تلفن مرکز
01133324307
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط