دکتر محمود جلودار

عمومی عمومی

دکتر محمود جلودار http://drdr.ir/doctor/366/دکتر-محمود-جلودار/ http://drdr.ir/doctor/366/دکتر-محمود-جلودار/ 2260 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ دکتر محمود جلودار پزشک عمومی اهواز
خوزستان خوزستان کیان پارس - نبش 12 غربی - مجتمع پزشکان سپید - طبقه 3 - واحد305
اطلاعات مطب دکتر محمود جلودار

آدرس مطب دکتر محمود جلودار

اهواز - کیان پارس - نبش 12 غربی - مجتمع پزشکان سپید - طبقه 3 - واحد305
تلفن مرکز
06133916102
آدرس روی نقشه
بیمه های طرف قرارداد
1 بیمه طرف قرارداد
تامین اجتماعی
پزشکان مرتبط