دکتر علی اکبر اسماعیلی

اعصاب و روان - روانپزشکی مشاوره رواندرمانی

دکتر علی اکبر اسماعیلی http://drdr.ir/doctor/3681/دکتر-علی-اکبر-اسماعیلی/ http://drdr.ir/doctor/3681/دکتر-علی-اکبر-اسماعیلی/ 56065 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 05632212488
خراسان جنوبی خراسان جنوبی خیابان طالقانی - خیابان مفتح - ساختمان پزششکان خیام - طبقه 4 - واحد 18
اطلاعات مطب دکتر علی اکبر اسماعیلی

آدرس مطب دکتر علی اکبر اسماعیلی

بیرجند - خیابان طالقانی - خیابان مفتح - ساختمان پزششکان خیام - طبقه 4 - واحد 18
تلفن نوبت دهی
05632212488
روزهای کاری مرکز
شیفت های کاری
پزشکان مرتبط