دکتر مهسا اسمعیل پور

دکتر مهسا اسمعیل پور

متخصص زنان و زایمان و نازایی

دکتر مهسا اسمعیل پور http://drdr.ir/doctor/3685/دکتر-مهسا-اسمعیل-پور/ http://drdr.ir/doctor/3685/دکتر-مهسا-اسمعیل-پور/ 66338 http://drdr.ir/images/site/دکتر-مهسا-اسمعیل-پور-3685.png http://drdr.ir/images/site/دکتر-مهسا-اسمعیل-پور-3685.png 01132255057
مازندران مازندران بابل - میدان کشوری - نرسیده به بیمارستان شهید بهشتی - مجتمع پزشکی پارس - طبقه 2
اطلاعات مطب دکتر مهسا اسمعیل پور

آدرس مطب دکتر مهسا اسمعیل پور

بابل - بابل - میدان کشوری - نرسیده به بیمارستان شهید بهشتی - مجتمع پزشکی پارس - طبقه 2
تلفن مرکز
01132265055
آدرس روی نقشه
بیمه های طرف قرارداد
2 بیمه طرف قرارداد
نیروهای مسلح(عادی)
نیروهای مسلح(جانباز)
پزشکان مرتبط