دکتر زهرا پورنصیری

فوق تخصص کلیه کودکان (نفرولوژی)

دکتر زهرا پورنصیری http://drdr.ir/doctor/3693/دکتر-زهرا-پورنصیری/ http://drdr.ir/doctor/3693/دکتر-زهرا-پورنصیری/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 09382682527
تهران تهران خ شریعتی _ روبروی حسینیه ارشاد _ بیمارستان مفید
اطلاعات مطب دکتر زهرا پورنصیری

آدرس مطب دکتر زهرا پورنصیری

تهران - خ شریعتی _ روبروی حسینیه ارشاد _ بیمارستان مفید
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط