دکتر محمد وفائی شاهی

فوق تخصص فوق تخصص مغزو اعصاب کودکان و نوجوانان

دکتر محمد وفائی شاهی http://drdr.ir/doctor/3699/دکتر-محمد-وفائی-شاهی/ http://drdr.ir/doctor/3699/دکتر-محمد-وفائی-شاهی/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
تهران تهران آدرس 1 : تهران - خیابان ستارخان - خیابان نیایش - بیمارستان رسول اکرم (ص) آدرس دوم : تهران - شهرری - 3راه ورامین - نرسیده به میدان اصلی - بیمارستان فیروز آبادی
اطلاعات مطب دکتر محمد وفائی شاهی

آدرس مطب دکتر محمد وفائی شاهی

تهران - آدرس 1 : تهران - خیابان ستارخان - خیابان نیایش - بیمارستان رسول اکرم (ص) آدرس دوم : تهران - شهرری - 3راه ورامین - نرسیده به میدان اصلی - بیمارستان فیروز آبادی
پزشکان مرتبط