دکتر سید حسین حسینی هوشیار

عمومی عمومی

دکتر سید حسین حسینی هوشیار http://drdr.ir/doctor/371/دکتر-سید-حسین-حسینی-هوشیار/ http://drdr.ir/doctor/371/دکتر-سید-حسین-حسینی-هوشیار/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
خراسان رضوی خراسان رضوی چهارراه بیمارستان - ابتدای خیابان صائب - ساختمان قاسمی - طبقه دوم
اطلاعات مطب دکتر سید حسین حسینی هوشیار

آدرس مطب دکتر سید حسین حسینی هوشیار

سبزوار - چهارراه بیمارستان - ابتدای خیابان صائب - ساختمان قاسمی - طبقه دوم
تلفن مرکز
05144232060
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط