فیلترها

دکتر محمد قهرمانی

متخصص کودکان

اطلاعات مطب دکتر محمد قهرمانی

آدرس مطب دکتر محمد قهرمانی

گناباد - خیابان غفاری 3 - پلاک 2
تلفن مرکز
05157224334
روزهای کاری مرکز
شیفت های کاری
شنبــه، دوشنبه، چهارشنبه
آدرس روی نقشه
آدرس - محمد قهرمانی
بیمه های طرف قرارداد
0 بیمه طرف قرارداد
این مرکز با هیچ بیمه ای طرف قرارداد نیست و تمامی بیماران آزاد پذیرش می شوند.