دکتر جلال میرعبداله

دکترا همیوپاتی

دکتر جلال میرعبداله http://drdr.ir/doctor/3730/دکتر-جلال-میرعبداله/ http://drdr.ir/doctor/3730/دکتر-جلال-میرعبداله/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
تهران تهران فلکه دوم صادقیه - خیابان اعتمادیان - پلاک 28 - ساختمان فدک - طبقه 3 - واحد 15
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر جلال میرعبداله ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر جلال میرعبداله
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر جلال میرعبداله

تهران - فلکه دوم صادقیه - خیابان اعتمادیان - پلاک 28 - ساختمان فدک - طبقه 3 - واحد 15
آدرس روی نقشه