دکتر سیدمختار اسماعیل نژادگنجی

متخصص ارتوپدی ( تروماتولوژی )

دکتر سیدمختار اسماعیل نژادگنجی http://drdr.ir/doctor/37483/دکتر-سیدمختار-اسماعیل-نژادگنجی/ http://drdr.ir/doctor/37483/دکتر-سیدمختار-اسماعیل-نژادگنجی/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
مازندران مازندران خیابان سرگرد قاسمی، بیمارستان شهید بهشتی بابل
آیا از قبل توسط دکتر سیدمختار اسماعیل نژادگنجی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر سیدمختار اسماعیل نژادگنجی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر سیدمختار اسماعیل نژادگنجی

بابل - خیابان سرگرد قاسمی، بیمارستان شهید بهشتی بابل
تلفن مرکز
0113XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط