دکتر مسعود بهرامی فریدونی

متخصص ارتوپدی ( تروماتولوژی )
دکتر مسعود بهرامی فریدونی http://drdr.ir/doctor/37485/دکتر-مسعود-بهرامی-فریدونی/ http://drdr.ir/doctor/37485/دکتر-مسعود-بهرامی-فریدونی/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
مازندران مازندران میدان کشوری
آیا از قبل توسط دکتر مسعود بهرامی فریدونی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر مسعود بهرامی فریدونی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر مسعود بهرامی فریدونی

بابل - میدان کشوری
تلفن مرکز
0113XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط