دکتر علی رنج کش کلاگر

متخصص ارتوپدی ( تروماتولوژی )
دکتر علی رنج کش کلاگر http://drdr.ir/doctor/37487/دکتر-علی-رنج-کش-کلاگر/ http://drdr.ir/doctor/37487/دکتر-علی-رنج-کش-کلاگر/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
مازندران مازندران خیابان سرگرد قاسمی، ساختمان سینوهه
آیا از قبل توسط دکتر علی رنج کش کلاگر ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر علی رنج کش کلاگر
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر علی رنج کش کلاگر

بابل - خیابان سرگرد قاسمی، ساختمان سینوهه
تلفن مرکز
0113XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط