دکتر مهرداد نیکزاد

متخصص ارتوپدی ( تروماتولوژی )

دکتر مهرداد نیکزاد http://drdr.ir/doctor/37493/دکتر-مهرداد-نیکزاد/ http://drdr.ir/doctor/37493/دکتر-مهرداد-نیکزاد/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
مازندران مازندران خیابان شیخ طبرسی
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر مهرداد نیکزاد ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر مهرداد نیکزاد
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر مهرداد نیکزاد

بابل - خیابان شیخ طبرسی
تلفن مرکز
0111XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن)