دکتر محمد درچین

دکتر محمد درچین

دکترا شیمی درمانی و پرتودرمانی و تشخیص زودرس سرطان ها و بیماریهای خون

دکتر محمد درچین http://drdr.ir/doctor/3759/دکتر-محمد-درچین/ http://drdr.ir/doctor/3759/دکتر-محمد-درچین/ 61822 http://drdr.ir/images/site/دکتر-محمد-درچین-3759.jpg http://drdr.ir/images/site/دکتر-محمد-درچین-3759.jpg
خوزستان خوزستان درمانگاه آزادگان جنب دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
اطلاعات مطب دکتر محمد درچین

آدرس مطب دکتر محمد درچین

دزفول - درمانگاه آزادگان جنب دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط