دکتر علی اصغر بداغی

متخصص جراح عمومی

دکتر علی اصغر بداغی http://drdr.ir/doctor/3777/دکتر-علی-اصغر-بداغی/ http://drdr.ir/doctor/3777/دکتر-علی-اصغر-بداغی/ 37882 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ ونک- اول ملاصدرا- ساختمان پزشکان ملاصدرا-طبقه 2- واحد 12
تهران تهران ونک- اول ملاصدرا- ساختمان پزشکان ملاصدرا-طبقه 2- واحد 12
اطلاعات مطب دکتر علی اصغر بداغی

آدرس مطب دکتر علی اصغر بداغی

تهران - ونک- اول ملاصدرا- ساختمان پزشکان ملاصدرا-طبقه 2- واحد 12
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط