دکتر علی شهابی

متخصص اعتیاد

دکتر علی شهابی http://drdr.ir/doctor/380/دکتر-علی-شهابی/ http://drdr.ir/doctor/380/دکتر-علی-شهابی/ 80067 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ دکتر علی شهابی متخصص اعتیاد
خراسان رضوی خراسان رضوی خیابان غفاری - کوچه سوم - جنب ساختمان فرصت
اطلاعات مطب دکتر علی شهابی

آدرس مطب دکتر علی شهابی

گناباد - خیابان غفاری - کوچه سوم - جنب ساختمان فرصت
تلفن مرکز
05157226739
آدرس روی نقشه
بیمه های طرف قرارداد
13 بیمه طرف قرارداد
تامین اجتماعی
خدمات درمانی(کارمند دولت)
خدمات درمانی(سایر اقشار)
خدمات درمانی(خویش فرما-ایرانیان-سلامت)
نیروهای مسلح(عادی)
نیروهای مسلح(جانباز)
بانک دی
بانک صادرات
بانک ملت
بانک سپه
بانک کشاورزی
دی (آب منطقه ای)
دی (آب و فاضلاب روستایی)
پزشکان مرتبط