دکتر علیرضا عمادی

طب فیزیکی و توانم بخشی و الکترو دیاگنوز

دکتر علیرضا عمادی http://drdr.ir/doctor/3807/دکتر-علیرضا-عمادی/ http://drdr.ir/doctor/3807/دکتر-علیرضا-عمادی/ 62525 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
تهران تهران میدان - ونک - ابتدای حقانی - پلاک 67 -واحد 17
اطلاعات مطب دکتر علیرضا عمادی

آدرس مطب دکتر علیرضا عمادی

تهران - میدان - ونک - ابتدای حقانی - پلاک 67 -واحد 17
تلفن مرکز
88657930-88656838-88872898
روزهای کاری مرکز
شیفت های کاری
پزشکان مرتبط